Ämbetsmän

Nyvalda ämbetsmän på årsmötet 2018. Från vänster: Sjunde ledamot Anna Maria, dansledare Gunilla, arkivarie Sophia, kassör Sandra, ordförande Erika, husmor Carl, dräktförvaltare Reidun, styrelsesuppleant Klara Li, sekreterare Unni, husfar/dräktförvaltare Samuel, samt värdinna Karin. Saknas på bild gör vår värd Madeleine och vår andra styrelsesuppleant Emilie.

 

Styrelse

Ordförande Erika Vestberg ordforande@philochoros.se
Sekreterare Unni Wrede sekreterare@philochoros.se
Kassör Sandra Blombergsson kassor@philochoros.se
Husfar Samuel Wolff husfolket@philochoros.se
Värdinna Karin Ingmar
Dansledare Gunilla Landmark dans@philochoros.se
7:e ledamot Anna Maria Thim
Dräktförvaltare Reidun Jidrot
Suppleanter Klara Li Yngve

Emilie Westlund

 

 

 

Övriga ämbetsmän

Arkivare Sophia Södergård
Husmor

Dräng

Carl Rydfors

Torgny Lundberg

Dräktförvaltare Samuel Wolff
Värd Madeleine Nydahl
Informatör Marcus Hoverby

Erika Vestberg

Revisorer Anders Staffas

Thomas Thim

Revisors-suppleanter Johnny Karlsson
Krönikör vakant

 

Vakanta poster
Ytterligare husfolk, krönikör, ytterligare värdfolk, ytterligare informatörer. Medlemmar kan kontakta styrelsen vid intresse för dessa poster.