Ämbetsmän

Styrelse

Ordförande Erika Vestberg ordforande@philochoros.se
Sekreterare Marcus Hoverby sekreterare@philochoros.se
Kassör Erik Orvehed Hiltunen kassor@philochoros.se
Husfar / dräktförvaltare Samuel Wolff husfolket@philochoros.se
Värdfolk Karin Ingmar
Dansledare Gunilla Landmark dans@philochoros.se
7:e ledamot Anna Maria Thim
Suppleanter Magnus Johansson

Jessica Edman

Maria Adefjord

 

 

 

Övriga ämbetsmän

Arkivare (vakant)
Informatör Marcus Hoverby
Revisorer Anders Staffas

Thomas Thim

Revisors-suppleanter Johnny Karlsson

Sara Ryttar

Valberedning Klara Li Yngve

Jenny Larsson

Maria Adefjord (suppleant)

 

Vakanta poster
Husfolk, krönikör, ytterligare värdfolk, ytterligare informatörer. Medlemmar kan kontakta styrelsen vid intresse för dessa poster.