Medlemmar

Bli medlem/Förnya ditt medlemskap

Under “Bli medlem” hittar du information om hur du gör om du vill bli medlem i Philochoros samt mer detaljerad information om våra medlemskategorier, årets medlemsavgifter och vem du ska kontakta om du har frågor angående ditt medlemskap.

Philochoros medlemsår är ett läsår (1 augusti-31 juli). Medlemskapet gäller ett läsår oavsett när under året man betalar. Läsårets medlemsavgifter bestäms på årsmötet som hålls i början av höstterminen. Medlemsavgiften betalas normalt i november varje år. Vi rekommenderar att du väntar till efter årsmötet med att betala medlemsavgiften.

Philochoros har två medlemskategorier: aktiva medlemmar och passiva (=stödjande) medlemmar. För att bli medlem ska man ha grundkunskaper i folkdans, vilket man kan få genom att gå vår nybörjar- och fortsättningskurs. Man behöver inte vara student för att bli medlem i Philochoros.

Endast aktiva medlemmar har rösträtt på föreningens möten, inklusive årsmötet och vårens föreningsmöte. Passiva medlemmar och kursdeltagare har inte rösträtt, men är naturligvis ändå välkomna på årsmötet och föreningsmötet. Passiva medlemmar ska vara just passiva, och får därför endast delta på ett fåtal dansövningar per år.

Observera att kursdeltagare på nybörjarkursen och fortsättningskursen inte ska betala föreningens medlemsavgift utan enbart kursavgiften. Aktuell kursavgift hittar du i kursinformationen för respektive kurs.

Och så det viktigaste av allt: Alla Philochorister, oavsett om man är kursdeltagare, aktiv medlem eller passiv medlem, är naturligtvis lika välkomna till föreningens fester, konserter, pysselkvällar, resor till spelmansstämmor och andra liknande arrangemang!

Medlemsförmåner

Dans- och dräktbiblioteket finns i dräktförrådet på Studentstaden 4. Här kan Philochoros medlemmar låna dansböcker, dräkt- och slöjdlitteratur, LP och CD skivor, kassetter, videofilmer samt noter.

Fiol finns att låna. Kontakta styrelsen.  

Dräkter finns att hyra i dräktförrådet. Ta en kik under Dräkt.

Stornoret är föreningens stuga utanför Marielund, Funbo. Nycklar finns att låna av husfolk, styrelse och stugråd. Avgiften per tillfälle och dygn är 20 kr för medlem och 40 kr för övriga. Vid samåkning rekommenderas att passagerare betalar 30 kr per enkelresa till chauffören.