Om oss

Prova-på tillfälle på nybörjarkursen VT18

Philochoros – studenternas folkdansförening!

Philochoros grundades av studenter i Uppsala år 1880, vilket gör föreningen till Sveriges, och kanske även världens, äldsta folkdansförening. Det ständiga tillskottet av studenter är en starkt bidragande orsak till Philochoros vitalitet.

Dansen står i centrum men föreningen sysslar också med folkmusik, vissång och folkdräkter. Varje hösttermin anordnas en nybörjarkurs i svensk folkdans och gammeldans, och på våren ibland en fortsättningskurs. Har du dansat i minst ett år är du välkommen till våra ordinarie dansövningar där vi dansar bland annat olika varianter av polskor och schottisar.

Utöver de ordinarie kurserna ordnar vi extrakurser i olika danser, till exempel Jössehäradspolska, Halling, Finnskogspols och Valdresspringar. Andra återkommande aktiviteter är danskvällarna Uppsala Trad, Stornoretstämman i föreningens stuga, öppna och interna dansfester och inte minst samarrangemang och rephelger tillsammans med V-Dala Spelmanslag.

Philochoros har sedan år 1883 besökt i stort sett alla europeiska länder samt bland annat USA och Udmurtien. Den senaste turnén, sommaren 2009, gick till Grekland. Philochoros uppträder även på fester, konferenser och dylikt. Rena uppvisningsdanser kan då blandas med utlärning och danser med publiken. Vill du boka en uppvisning eller utlärning?

Köp Philochoros jubilemskrönika!

I samband med 125-årsjubileet 2005 skrevs en krönika över föreningens historia, “Philochoros 125 år”. Boken tar upp händelser och minnen från starten 1880 fram till idag, och är fullspäckad med bilder ur föreningens stora arkiv. Jubileumskrönikan innehåller endast hittills opublicerat material. Redigerad och kommenterad av Katarina Korsfeldt och Mats Wahlberg. 180 sidor. Boken kan köpas för 150:-, Kontakta Mats Wahlberg på epostadress: mats.wahlberg@sofi.se eller telefon: 018-521718