Bo Peterzons fond

Bo Peterzons hedersfond för svensk folklig dans

För att hedra Bo Peterzon för hans mångåriga, engagerande, entusiasmerande och kunniga arbete på den svenska folkliga dansens område har studenternas folkdansförening Philochoros inrättat en fond benämnd Bo Peterzons hedersfond för svensk folklig dans.

  1. Fondens syfte skall vara att främja forskning, utbildning och undervisning i svensk folklig dans med särskilt beaktande av det geografiska och historiska sambandet. Fonden skall fullgöra sitt ändamål bland annat genom utdelning av stipendier. Möjlighet skall även finnas att utdela hedersstipendier till särskilt förtjänta personer.
  2. Utdelning från fonden skall beslutas av en stipendienämnd bestående av tre ledamöter. Ledamöterna ska väljas bland inom området väl insatta personer. En ledamot utses av bedömningsnämnden för Polskmärket. Övriga två ledamöter utses av föreningen Philochoros. Av dessa två skall en ledamot vara medlem i föreningen Philochoros och tillika sammankallande i nämnden. Därutöver är Bo Peterzon självskriven ledamot.
  3. Fonden skall förvaltas av föreningen Philochoros. Tillgångarna utgör en självständig förmögenhet som skall hållas åtskillda från föreningens övriga tillgångar. Beslut om användande av fondens medel fattas av stipendienämnden. Stipendienämnden har inom sig att fastställa hur arbetet ska bedrivas.
  4. Ansökan om medel från fonden eller om förslag till mottagare lämnas till Stipendienämnden, c/o föreningen Philochoros, Box 2087, 750 02 Uppsala.

Ledamöter i fonden är Göran Skagius, Kulturföreningen Fyrisgillet, Tommy Englund, Bedömningsnämnden och Gunilla Landmark, Philochoros (sammankallande).

Ansökan om medel från fonden eller om förslag till mottagare lämnas till Gunilla Landmark.  Ytterligare information kan fås av Gunilla Landmark, Viktoriagatan 11, 752 24 Uppsala. Mail: gl[snabel-a]gunillalandmark.se. Tel: 018-500620 eller 0706 500620.

Bidrag till fonden kan sättas in på Bankgiro 5154-0631 (Philochoros). Ange att det gäller Bosses fond.

Enligt Bosses önskan kommer medel från fonden inledningsvis att användas för att bevara kunskapen om dokumentationsarbetet med de uppländska danserna och annat material som Bosse funnit under sitt omfattande arbete med de uppländska danstraditionerna.