Fakturera / betala oss

Philochoros är en ideell förening. Vårt organisationsnummer är 817600-1272. Vår verksamhet är befriad från moms och skatt.

Avdrag för preliminär A-skatt ska inte göras vid betalning av arvoden till Philochoros (enligt beslut från Skatteverket).

Philochoros faktureringsadress:

Philochoros
Studentstaden 4
752 33 Uppsala

Fakturor kan också skickas via e-post till: kassor@philochoros.se
Det ska tydligt framgå på fakturan vad den avser.

Betalning till Philochoros

Bankgiro 5154-0631 (ej medlemsavgifter)

Ange tydligt vad betalningen gäller. Om du inte kan lämna meddelanden vid inbetalningen, eller behöver förtydliga vad saken gäller, skicka ett meddelande via e-post till kassören.

Swish: 123 546 92 91. Ange vad betalningen gäller.

Betalning till Bo Peterzons Hedersfond för svensk folklig dans

Philochoros sköter förvaltningen av Bo Peterzons Hedersfond för svensk folklig dans. Donationer och andra inbetalningar till fonden betalas in till Philochoros bankgiro. Eftersom inbetalningar till både föreningen och fonden sker till samma konto är det mycket viktigt att inbetalningen märks med “Bo Peterzons Hedersfond”.

För frågor och information om fonden, kontakta Gunilla Landmark, sammankallande i Stipendienämnden (kontaktuppgifter finns under “Bo Peterzons Hedersfond” i menyn ovan). Post till Bo Peterzons Hedersfond skickas till:

Stipendienämnden
c/o Philochoros
Box 2087
750 02 Uppsala

Frågor om ekonomi

Har du frågor om ekonomi, skicka ett mejl till föreningens kassör:
kassor@philochoros.se

Behöver du ett kvitto på t.ex. inbetald kursavgift eller medlemsavgift, kontakta kassören. Ange vem/vad inbetalningen gällde och vilket datum inbetalningen gjordes.

Utbetalningar från Philochoros

Ideella föreningar och organisationer/företag med F-skatt

Föreningar, organisationer, myndigheter, företag etc. skickar en faktura på överenskommet belopp till Philochoros. Detta gäller alla som är godkända för F-skatt eller befriade från avdrag för preliminär A-skatt. Är du/ni godkänd för F-skatt ska det framgå på fakturan. Detta är extra viktigt när det gäller fakturering av arvode för utförda tjänster, eftersom vi annars är skyldiga att dra av preliminär A-skatt från summan och att betala arbetsgivaravgift. Det ska också tydligt framgå på fakturan vad den avser.

Om inget annat anges avser avtalat arvode totalsumman som Philochoros ska betala. Det är ditt eget ansvar att kontrollera att summan täcker dina utgifter, inklusive skatter och avgifter. Philochoros är inte skyldig att betala skatt eller socialavgifter för F-skatteinnehavare.

Musiker, externa lärare etc. med A-skatt

För personer som inte har F-skatt (eller som inte har tillstånd att använda sin F-skatt i detta sammanhang) betalar vi ut eventuell ersättning för utförda tjänster i form av lön. I vissa fall måste vi betala arbetsgivaravgift och dra preliminär A-skatt från lönen. För att kunna betala ut lön behöver vi veta namn, personnummer, postadress, bank och kontonummer (inklusive clearingnummer). Lämna helst också telefonnummer eller e-postadress så att vi kan få tag i dig/er om det uppstår problem eller frågor. Kontrolluppgifter på utbetalda löner lämnas till Skatteverket. Arbetsgivaren är oftast Philochoros, men kan också vara vår riksorganisation Svenska Folkdansringen.

Om inget annat anges avser avtalad lön bruttolön, d.v.s. lön före skatteavdrag (exklusive ev. arbetsgivaravgift).

Ersättning för och bokföring av utlägg

Har du köpt något till Philochoros för egna pengar och vill att föreningen ska stå för kostnaden ska du lämna in en utläggsredovisning och kvitto på inköpet till föreningens kassör (se faktureringsadressen ovan). Se därför till att du får ett kvitto på ditt inköp, och håll reda på kvittot!

För utläggsredovisning används blanketten “Ersättning för utlägg” (finns under Föreningsdokument om du loggar in på hemsidan). För att bokföringen av utlägget ska ske under rätt bokföringsår måste redovisningen och kvittot vara inlämnat i god tid innan den 31 juli. Observera att styrelsen har rätt att neka ersättning för inköp som inte godkänts i förväg.