Dansarkivet

Inventarieförteckning dansledaren, 15 februari 2009

Upprättad av Mats Wahlberg

Kontakta Styrelsen när du vill läsa eller lyssna.

 

Litteratur och noter

Sverige

Afzelius, A. A., & Åhlström, O., Traditioner af svenska folkdansar.

Ahlström, J. N., 220 Svenska folkdansar arrangerade för Forte-Piano. U.o., u.å. (Söndrigt häfte.)

Akademiska folkdanslaget 1937–1977. Stockholm 1977.

Akademiska folkdanslaget 1937–1987. 50 år. Stockholm 1987.

Akademiska folkdanslaget 25 år. Stockholm 1962. (2 ex.)

Allspelslåtar vid bygdeungdoms- och spelmansstämman i Uddevalla 1974. (4 s.)

Andersson, Brodd Leif, Ingvar Norman. Suverän spelman och låtsamlare. I: Dalarnas spelmansblad 1994:4.

Arnberg, Matts & Ruong, Israel & Unsgaard, Håkan, Jojk. Rev. utgåva. Stockholm 1997. [se nedan CD. Musica Sveciae 21–23.]

Baron Fredrik Åkerhhielms dansbok 1785. [Utg. av Arkivet för folklig dans.] Stockholm 1986.

Bernts bok. En vänbok till Bernt Olsson på 60-årsdagen 2 januari 1995. Red. Kerstin Pettersson. Strängnäs 1995.

Bertilsdotter, Beret, Dansvarianter från Föllinge och Hotagen. Föllinge hembygdsförening. Föllinge. 1997

Bygdedanser från Bohuslän, Dalarna, Gästrikland, Värmland och Västergötland. Utg. av Dalarnas ungdomsring. Red. Rune Holmberg. 2 uppl. Falun 1976.

Bygdedanser från Bohuslän, Dalarna, Gästrikland, Värmland och Västergötland. Utg. av Dalarnas ungdomsring. Red. Rune Holmberg. 3 rev. uppl. Falun 1986.

Bygdedanser från Bohuslän, Dalarna, Gästrikland, Värmland och Västergötland. Utg. av Dalarnes hembygdsring. 4 rev. uppl. 2000.

Bygdedanser från Östergötland och Tjust. Spelmannen Allan Manneberg. (Östgötapolskan 3:2, juni 1974.)

Dalalåtar. Dalarnas spelmansförbund. U.o., u.å.

Dalarnas spelmansblad – se Andersson, Brodd Leif.

Dansbeskrivningar (Fackeldans, Gammalpolka, Hallandskadrilj, Jämtpolska, Jössehäring, Sappo, Västerbottenskadrilj.) (Mapp.)

Dansboken. Svenska folkdansens vänner. Stockholm 1992. (ex. 1.)

Dansboken. Svenska folkdansens vänner. Stockholm 1992. (ex. 2., gåva från utgivaren vid Philochoros 125-årsjubileum 17 september 2005.)

Danser från Hälsingland. 3 uppl. Hudiksvall 2004. (Hälsinglands distrikt av Svenska ungdomsringen.) Med videokassett.

Danser från Östergötland och Tjust. Linköping 1981.

Dansvarianter från Föllinge och Hotagen – se Bertilsdotter, Beret

[Engström, Albert], Fritt efter samtal med Albert Engström. (Fotokopia från Carolina-arkivet.)

Eriksson, Benno, Beskrivningar av danser från Gästrikland. Kursmaterial 16.2.1985. (I: Mapp med dansbeskrivningar.)

Fataburen 1979. Nordiska museets och Skansens årsbok.

Filikromen. Se [Öberg, Ludvig Theodor]

Flickornas lekar. Se [Hubendick, L. A.]

Folkdans i Sverige. Nordiska museets och Skansens bilderböcker. 10. Stockholm 1943.

Folkdanser. 1. 1800-talets pardanser. Stockholm 1972.

Folkliga danser från Uppland. Upptecknade av Bo Peterzon m.fl. Uppsala 1982. (Ringpärm.)

Folkliga danser från Uppland. Utg. av Svenska ungdomsringen för bygdekultur. Upplands distrikt. Uppsala 1995. (2 ex.)

Folkmusik från Sjuhäradsbygden. Upptecknad av Torsten Edlund. 1–2. Borås 1977.

Folkvisedanstexter, beskrivning till Fackeldans m.m. (1 kuvert.)

Folkvisor sjungna i Philochoros. Se Matzen, Thomas.

Forsslund, Karl-Axel, Med Dalälven från källorna till havet. 2. Västerdalälven. 9. Floda. Stockholm 1928. (Fotokopior av s. 159–209.)

Gamla danser från Bergslagen. Se Strandell, Kalle.

Gamla dansar i Skåne. Engelskor. Utg. av Sonja & Börje Wallin. Helsingborg 1976. (2 ex.)

Gamla dansar i Skåne. Kadrilj och francaise. Utg.av Sonja Wallin, Gina Nyander & Karin Wallin. Helsingborg 1995.

Gamla Dansar i Skåne. Tävlingsdanser och skicklighetsdanser. Utg. av Sonja & Börje Wallin. Helsingborg 1982.

Gottfrid Fornanders folkmusiksamling i faksimilutgåva presenterad och kommenterad av Karin Eriksson. Göteborg 2006. (Skrifter utg. av Språk- och folkminnesinstitutet, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg 6.)

Götlind, Johan, Vingåkersdansens ursprung. Ett litet blad ur Upsala teaters historia. Fotokopia ur: Upsala Nya Tidnings julnummer 1937.

Hallingen. Upptecknad å Upsala teater i början af 80-talet af Clas Fredrik Sundling. (Fotokopior från Philochoros arkiv på Uppsala universitetsbibliotek.) (I: Mapp med dansbeskrivningar.)

Hellgren, Otto, Sånglekar från Nääs. Enligt uppdrag ordnade och utgifna af Otto Hellgren. Sthlm 1945.

Hellgren, Otto, Sånglekar från Nääs. Enligt uppdrag ordnade och utgifna af Otto Hellgren. Sthlm 1941.

Hellgren, Otto, Sånglekar från Nääs. Andra samlingen. Enligt uppdrag ordnade och utgifna af Otto Hellgren. Sthlm 1915.

Hembygden. Organ för Svenska ungdomsringen för bygdekultur. 1980:3.

Hopp lustigt. Västmanland i dans och visa. Sammanställt av Kolorum. Utg. av Västmanlands distrikt av Svenska ungdomsringen för bygdekultur. [1983.]

[Hubendick, L. A.], Flickornas lekar. Stockholm 1897. (Ungdomens bok. 2.) (Avskrift av Danslekar nr 349–405.)

Huppleken. (Fotokopia ur: Forsslund, Karl-Erik, Med Dalälven från källorna till havet. 2. Västerdalälven. 9. Floda.) (I: Mapp med dansbeskrivningar.)

Hälsingedanser. Hälsinglands distrikt av Svenska ungdomsringen för bygdekultur. U.o. [1979.]

I Henry Sjöbergs anda. Om folkdans på 2000-talet. Utg. av Samarbetsnämnden för folklig dans i samverkan med Riksföreningen för folkmusik och dans, RFoD, och Svenska ungdomsringen för bygdekultur med stöd från Statens kulturråd och Södermanlands spelmansförbund. Bilaga till Folkmusik & dans 2003:5–6, medlemsblad för Riksföreningen för folkmusik och dans, RFoD och till Hembygden 2003:4 (s. 1–8, 25–32), 2004:1 (s. 9–24), medlemsblad för Svenska ungdomsringen för bygdekultur.

Jubileumsbilaga till Ringdansen. Medlemsblad för Uppsala ungdomsring, november 1972. Utg. med anledning av Uppsala ungdomsrings 30-årsjubileum. Uppsala 1972.

Jössehäring som den dansas i Philochoros (utan garanti för dess äkthet). Upptecknad af Kicke i mars 1901. (Fotokopia från Carolina-arkivet, UUB 447:60.)

Kalmar nations skriftserie. 33. 1956 [med uppsats om Philochoros turné 1893.]

Karina, L., Dansen, kroppen, rörelsen. Anatomi för folkdansare och andra dansintresserade. Stockholm 1978.

Karlholm, Inger & Göran, Gamla danser från Härjedalen, Jämtland, Ångermanland. Upptecknade och utg. av Inger och Göran Karlholm. Oviken 1974.

—, Gamla danser från Härjedalen, Jämtland, Ångermanland. Upptecknade och utg. av Inger och Göran Karlholm. 3 uppl. Oviken 1977. (2 ex.)

—, Karlholms dansarv. Oviken 1994.

Kindakadrilj. Beskriven av Sven Kindestam, inkl. noter. (1 kuvert med stenciler.)

Klein, Ernst, Om folkdans. Sammanställd och red. av Mats Rehnberg. Stockholm 1978.

Klemming, Gösta, Några svenska folkdanser, upptecknade, samlade och utgivna av Gösta Klemming. Göteborg 1980.

Kå-Ge kompositioner. Göteborgs folkdansvänner. Göteborg 1963.

Lekstugan. Beskrifning öfver svenska folkdansar sådana de upptagits inom sällskapet Svenska folkdansens vänner i Stockholm. Stockholm 1897. (Med anteckningar av Gunnar Nyström).

Lekstugan. Beskrifning öfver svenska folkdansar sådana de upptagits inom sällskapet Svenska folkdansens vänner i Stockholm. 2 uppl. Stockholm 1898. (Avskrift.)

Lekstugan. Beskrifning öfver gamla svenska folkdansar sådana de upptagits inom ”Svenska folkdansens vänner” i Stockholm. Ny uppl. Stockholm 1900.

Lekstugan. Gamla svenska folkdansar för piano sådana de upptagits inom Svenska folkdansens vänner i Stockholm. Stockholm u.å.

Lekstugan. Gamla svenska folkdansar för piano. Gamla svenska folkdansar för piano sådana de upptagits inom Svenska folkdansens vänner i Stockholm. Ny samling. Stockholm u.å.

Lettström, Harald, [Minnesskildringar från Philochoros 1895–1900.] 1955. (Fotokopia från Carolina-arkivet.)

Liby, Håkan, Folkmusik i Uppland. Uppsala 1982. (Upplandsmuseet. Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. Småskriftserie. 1.)

Ling, Jan, Nyckelharpan. Studier i ett folkligt musikinstrument. Stockholm 1967.

—, Svensk folkmusik. Bondens musik i helg och söcken. 5 uppl. Stockholm 1975.

Låtar efter Pelle Fors. Östergötlands spelmansförbund. Folkungagillet. Linköping 1977.

Löfgren, Nils, Bland spelmän i Västergötland.

—, Svensk folkdansmusik. 95 låtar arrangerade för två fioler. Malmö 1972.

—, Svensk folkdansmusik. 95 låtar arrangerade för två fioler. S. 47–66.

[Manneberg, Allan], Några melodier tonsatta och nedskrivna av Allan Manneberg. Linköping 1986.

Matzen, Thomas, Folkvisor sjungna i Philochoros. 2000–2005, Thomas Matzen. Uppsala 2005.

[Norman, Ingvar], Andra dagen. Riksspelman Ingvar Norman och Dalarnas hembygdsring visade dalska folkdanser. (Fotokopior ur: Från kulturdagarna i Bonäs bygdegård den 26–28 juni 1972 under medverkan av Kungl. Gustav Adolfsakademien. Uppsala 1973.)

–, Låtar från Dalarnes bergslag. Utg. av Ingvar Norman. Säter 1977.

–, Låtar från Dalarnes bergslag 2. Utg. av Ingvar Norman. Säter 1995.

–, Låtar från Dalarnes bergslag 3. Utg. av Ingvar Norman. Red. Bengt Wittgren. Säter 1997.

Nyström, Gunnar, Upsala-hambo. För piano. (10 ex.).

Nytt Philochoros-Album. Gamla svenska folkdansar samlade af Föreningen Philochoros i Uppsala. [Omslagstitel: Nytt Philochoros-album. Gamla svenska folkdansar för piano.] Uppsala u.å. 3. ex.

Philochoros 125 år. Minnesskrift utg. av föreningen Philochoros. Red. och komm. av Katarina Korsfeldt & Mats Wahlberg. Uppsala 2005.

Philochoros 1880–1980. Minnesskildringar utg. av föreningen Philochoros. Red. Mats Wahlberg. Uppsala 1980.

Philochoros. The Royal Uppsala University Folk Dance Society Sweden. U S Tour June 1996.

Philochoros-Album. Gamla svenska dansar och låtar. Uppsala u.å. [2 ex.]

Philochoros-Album. Gamla svenska dansar och låtar. Uppsala u.å. (Fotokopia.)

Philochoros´ Tour in the U.S. 28.6–22.7 1976. Uppsala 1976. (4 ex.)

Polkan sådan den dansas i salongerna. Gåva till polköser och polkörer af en erfaren polkör. [1844.] Stockholm 1980. (Faksimil.)

Polska. En bok till folkmusik och dansåret 1990. Sthlm 1990.

Rehnberg, Mats, Klackarna i taket. Om Halling och Jössehäradspolska. Stockholm 1966.

Protokoll från dansledarträff 20.11.1955.

Pärm med dansbeskrivningar.

Ränningen. Medlemsblad för Upplands distrikt av Svenska ungdomsringen för bygdekultur. 1978:5. [Med beskrivning av Schottis från Gällivare och Hambo från Nikkala.]

[Sjöberg, Henry], Folklig dans. 1. Arvet från medeltiden. 1 uppl., 2 rev. tryckn. U.o. 1974. (2 ex.)

—, Folklig dans. 1. Medeltida dansformer. U.o., u.å.

—, Folklig dans. 2. 1600- och 1700-talens dansformer. 1 uppl. U.o. 1972.

—, Folklig dans. 3. 1800-talets pardanser. U.o., u.å.

—, Folklig dans. 3. 1800-talets pardanser. 7 uppl. U.o. 1975. (2 ex.)

—, Folklig dans. 3. 1800-talets pardanser. 8 uppl. U.o. 1976. (2 ex.)

—, Metodik gammaldans inkl. historik och beskrivningar. [Omslagstitel: Gammaldans. Metodik, historik och dansbeskrivningar.] 2 uppl. U.o. 1982.

Sjöberg, Henry & Etzler, Anita, Folkets danser. 1 uppl. Sthlm 1977. [2 ex.]

Sjöndin, Åke, Folkdans och spelmansrörelsens historia. (Fotokopia ur Ringlinjen 1976.)

Skara-Tidningen 21.9.1972.

Spelmansmusik från Halland ur Anna-Fina Wahlins repertoar. Göteborg 1982.

[Strandell, Kalle], Gamla danser från Bergslagen. Hörken 1995. [Videoband finns.]

Ståhl, Axel I., Filikromen. Se [Öberg, Ludvig Theodor].

Svenonius, Finn, Lasse går i ringen. Kortfattad lärobok i sånglekar. Musikupplaga. 6 uppl. Båstad 1979.

Svenska folkdansens vänner till dess 50-årsjubileum 24/10 1943. Stockholm 1943.

Svenska folkdansens vänner 90 år. Minnesbilder från tre decennier. Red. Göran Dahlbäck. Stockholm 1983.

Svenska folkdansens vänner 1893–1933. Föreningens liv och arbete under 40 år. Stockholm 1933. [Överförd från Carolina-arkivet.]

Svenska folkdansens vänner 1963. Jubileumsmatrikel. Stockholm 1963.

Svenska folkdansens vänner 1966. Medlemsmatrikel.

Svenska folkdansens vänner 1971. Stockholm 1971.

Svenska folkdansens vänner 1973. Stockholm 1973.

Svenska folkdansens vänner 1893–1993. Stockholm 1993.

Svenska folkdansens vänner 1893–1993. SFV 100 år. Stockholm 1993. [Jubileumsmatrikel.]

Svenska folkdanser. Utg. av Svenska ungdomsringen för bygdekultur. 2 uppl. Stockholm 1926.

Svenska folkdanser och sällskapsdanser. [3 uppl.] Stockholm 1933. Helklbd.

Svenska folkdanser och sällskapsdanser. [3 uppl.] Stockholm 1933. Hft.

Svenska folkdanser och sällskapsdanser. 3 uppl. Sthlm 1944. Hft.

Svenska folkdanser och sällskapsdanser. 3 uppl. Sthlm 1944. Inb.

[Svenska folkdanser och sällskapsdanser.] Beskrivning av svenska folkdanser och sällskapsdanser utg. av Svenska ungdomsringen för bygdekultur. Red. av Gustaf Karlson. 4 uppl. Stockholm 1952. Hft. [2 ex.]

Svenska folkdanser och sällskapsdanser. Musik. 4 uppl. 1952.

[Svenska folkdanser och sällskapsdanser.] Beskrivning och musik till Svenska folkdanser och sällskapsdanser utg. av Svenska ungdomsringen för bygdekultur. Tillägg. Stockholm 1957.

Svenska folkdanser. Utg. av Svenska ungdomsringen för bygdekultur. (Omslagstitel: Beskrivning av svenska folkdanser.) Stockholm 1964.

[Svenska folkdanser och sällskapsdanser.] Musik till svenska folkdanser och sällskapsdanser. Utg. av Svenska ungdomsringen för bygdekultur. Stockholm 1964.

Svenska folkdanser. 1. Utg. av Svenska ungdomsringen för bygdekultur. [Beskrivning.] Stockholm 1975. (2 ex.)

[Svenska folkdanser.] Musik till svenska folkdanser. 1. Utg. av Svenska ungdomsringen för bygdekultur. Stockholm 1975. (2 ex.)

Svenska folkdanser. 2. (Omslagstitel: Beskrivning av svenska folkdanser. 2.) Utg. av Svenska ungdomsringen för bygdekultur. Upptecknade av Göran Karlholm, Johan Larsson & Ingvar Norman. Stockholm 1971. (3 ex., varav 1 i plastfickor i ringpärm.)

[Svenska folkdanser.] Musik till svenska folkdanser. 2. Upptecknde av Ingvar Norman. Stockholm 1971. (2 ex.).

Svenska folkdansmelodier. Arrangemang för tre fioler av Anders Soling. Stockholm 1928.

Svenska folkvisor. Samlade av Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius. Utg.: Jöran Sahlgren. 1–4. Uppsala 1957, 1958, 1958, 1960.

Svenska låtar. Samlade av Nils Andersson och Olof Andersson. På uppdrag av Folkmusikkommissionen red. av Olof Andersson. Uppland. Samfundet för visforskning/Svenskt visarkiv & Bok och bild, Sthlm 1974.

Svenska minnen. 1. Sommaren 1883. [Dans- o. musikuppteckningar från folklivsexpeditionen 1883.] (Fotokopior från Carolina-arkivet.)

Svenska minnen 1. Sommaren 1883. [Philochoros folklivsexpedition 1883]. Kopia från Ph:s arkiv, UUB.

Svenska minnen. 1. Sånglekar. Utskrift, text- och musiksammanställning av Bengt Martinsson 29.10.1981.

Svenska sånglekar. Stockholm 1959.

Svenska ungdomsringen för bygdekultur. Jubileumsskrift 1920–1970. Stockholm 1970.

Sångdansar. Utg. af Nordiska museet. Stockholm 1905. (2 ex.)

Sångdansar. Utg. av Nordiska museet. 2 uppl. Stockholm 1913. (3 ex.)

Sånglekar från Nääs. Se Hellgren, Otto.

Tidernas dans. Program. [Globen lördag den 7 okt 1989]

Tillhagen, Carl-Herman & Dencker, Nils, Svenska folklekar och danser 1–2. Stockholm 1949, 1950.

Turesson, Gunnar, Traditionell primitiv vokal- och instrumentalmusik hos allmogen i Värmland. Särtryck ur: Värmland, vår hembygd 1957. Karlstad 1957.

Ungdomens bok. 2. Se [Hubendick, L. A.]

Wahlberg, Mats, Hambo, Hanebopolska och Hamburska. Danserna och benämningarna. (Särtryck ur: Svenska landsmål och svenskt folkliv. 1990.)

Vem kan segla förutan vind? Arr. Nikolaj Shirokikh 1994. [Gåva från arrangören, dansledare i den udmurtiska folkloregruppen Aikai vid besök i Sverige 1994.]

Wijkström, Karl, Brev till Christina Backman, Uppsala, ang. Philochoros turné 1983, daterade 21/2, 12/4, 28/4, 22/5 1956. (UUB G 360.) (Fotokopior.)

Wikman, K. Rob. V., Stabbdansen och med den besläktade folkliga upptåg. Åbo 1936. (Meddelanden från Institutet för nordisk etnologi vid Åbo akademi 13.) Särtryck ur: Budkavlen 1936:1 s. 3–50.

Vårhälsning. 25. Jubileumsnummer. Uppsala 1960. (Föreningen ”Nationen och hembygden”.) [Från krönikörens arkiv 11.11.1989.]

Väva vadmal från Vartofta-Åsaka socken. (Fotokopia ur Svenska landsmål och svenskt folkliv 19:1. 1908–34.) (I: Mapp med dansbeskrivningar.)

Åstrand, John, Philochoros-minnen från 1890-talet. Upptecknade av en f.d. dansledare. (Fotokopior från Carolina-arkivet.)

[Öberg, Ludvig Theodor], Filikromen. Hittils otryckta skämtsamma sånger (ord och musik). Samlade och utg. af Axel I. Ståhl. 1–9. Stockholm 1973. [Faksimiluppl.]

—, d:o. Musik. Stockholm 1973.

Österlöf, Axel, Philochoros. [Minnesskildringar från 1880-talet.] (Fotokopior från Carolina-arkivet.)

31 låtar till bygdedanser från Jämtland och Härjedalen. Jämtland-Härjedalens distrikt av Svenska ungdomsringen, Heimbygdas spelmansförbund. [Östersund] 1979. (2 ex.).

125 låtar till bygdedanser. Samlade och utg. av Ingvar Norman. Säter 1990.

 

Danmark

Beskrivelse af gamle danske Folkedanse. 2. Udg. af Foreningen til Folkedansens Fremme. København 1903.

Beskrivelse af gamle danske Folkedanse. 3. Udg. af Foreningen til Folkedansens Fremme. København 1911.

Melodier til gamle danske Folkedanse. 2. København 1903.

Melodier til gamle danske Folkedanse. 3. København [1911.]

Gamle Danse fra Fyn og Øerne. Udg. af Foreningen til Folkedansens Fremme. Samlet og beskrevet af Ane Marie Kjellerup. 3 uppl. København 1969.

Gamle Himmerlands-Danse. Udg. af Foreningen til Folkedansens Fremme. Samlet og beskrevet af Minna Marie Madelung & Poul Lorentzen. 3 uppl. København 1952.

Gamle Danse fra Lolland-Falster. Udg. af Foreningen til Folkedansens Fremme. København 1960.

Gamle Danse fra Mors og Thy. Udg. af Foreningen til Folkedansens Fremme. Samlet og beskrevet af J. C. Krogh. 2 uppl. København. 1949.

Gamle Danse fra Møn. Udg. af Foreningen til Folkedansens Fremme. Indsamlet af Møns Folkedansere. Beskrevet af H. H. Hansen. 3 uppl. København 1966.

Gamle Danse fra Randersegnen. Udg. af Foreningen til Folkedansens Fremme. Samlet og beskrevet af Randers Amts og Randers Bys Folkedansere. 2 uppl. København 1952.

Gamle Salling-Danse. Udg. af Foreningen til Folkedansens Fremme. Samlet og beskrevet af I. C. Krogh og Frue. 3 uppl. København 1963.

Gamle sønderjydske Danse. Udg. af Foreningen til Folkedansens Fremme. Samlet og beskrevet af Andreas Otterstrøm. 3 uppl. København. 1953.

Gamle Danse fra Vejle Vesteregn. Udg. af Foreningen til Folkedansens Fremme. Samlet og beskrevet af H. H. Hansen. 3 uppl. København. 1953.

Gamle Danse fra forskellige Egne. Udg. af Foreningen til Folkedansens Fremme. Samlet og beskrevet af H. H. Hansen. København 1955.

Jørgensen, Claus, Ska´ vi danse. Les Lanciers. København 1980.

 

England

Twelve Country Dances from the “Dancing Master” John Playford. Selected and ed. by Douglas & Helen Kennedy. London 1963.

Twelve Traditional Country Dances. Collected and described by Maud Karpeles. Pianoforte arrangements by R. Vaughan William (in collaboration with Maud Karpeles). Revised ed. London 1956.

 

Estland

Estniska folkdanser. Utg. av Estniska folkdansgillet Kassari. Stockholm u.å. (Stencil.)

Steffensson, Jakob, Så dansade vi på Runö – svenskön i Rigaviken. Dansbeskrivningar: Leif-Evert Mattsson. Lidingö-Täby 1981. [Kassettband med musik finns.]

 

Finland

Biskop, Gunnel, Folkdans inom folkdansrörelsen – folklig dans? En folkloristisk studie över hur folkdansen i Svenskfinland idag förhåller sig till folklig dans. Utg. av Finlands Svenska folkdansring rf i samarbete med Föreningen Brage och Folkloristiska institutionen vid Åbo Akademi. Helsingfors 1990. (IF-rapport 12. Folkloristiska institutionen vid Åbo Akademi.)

Heikel, Yngvar, Finlands svenska folkdiktning. 6. Folkdans. B. Dansbeskrivningar. Helsingfors 1938. (Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland. 268.)

—, Finlands svenska folkdiktning. 6. Folkdans. B. Dansbeskrivningar. Sammanställda av Yngvar Heikel 1938. Faksimilutgåva 1982 med förord av Ann-Mari Häggman. Helsingfors 1982. (Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland. 268.)

Högnäs, Per-Ove, Dans och spelmän på Kökar – tradition och förändring i en åländsk utskärsbygd. (Fotokopia ur: Åländsk odling. Årsbok 1986. Ålands folkminnesförbund.)

Martinsson, Bengt, Beskrivningar på finska danser, dansade på Framnäs 1974. (Fotokopia.)

Old Finnish Folk Dances. Ed. by Orvokki Komulainen. U.o. 1965.

Beskrivning av åländska folkdanser. Utg. av Ålands ungdomsförbund. Finström 1982.

Musik till åländska folkdanser. Utg. av Ålands ungdomsförbund. Finström 1981.

8 gamla salongsdanser. Utg. av Finlands svenska folkdansring. Helsingfors 1973.

10 finlandssvenska folkdanser. Instruktionshäfte 1. Utg. av Finlands svenska folkdansring. 2 uppl. Helsingfors 1974.

10 finlandssvenska folkdanser. Instruktionshäfte 1. Musik. Utg. av Finlands svenska folkdansring. 2 uppl. Helsingfors 1974.

10 finlandssvenska folkdanser. Instruktionshäfte 2. Utg. av Finlands svenska folkdansring. Helsingfors 1972.

10 finlandssvenska folkdanser. Instruktionshäfte 2. Musik. Utg. av Finlands svenska folkdansring. Helsingfors 1972.

10 finlandssvenska folkdanser. Instruktionshäfte 3. Utg. av Finlands svenska folkdansring. Helsingfors 1977.

10 finlandssvenska folkdanser. Instruktionshäfte 3. Musik. Utg. av Finlands svenska folkdansring. Helsingfors 1977.

45 danser utgivna av Brage. Beskrivningar och noter. Helsingfors 1949.

 

Frankrike

Tamm-Götlind, Märta, Provençalsk folkdans upplevd vid vårfest påsken 1935 i staden Vence. (Föredragsmanuskript.)

 

Norge

Bakka, Egil, Danse, danse, lett ut på foten. Folkedansar og songdansar. Oslo 1970.

Bakka, Egil, Norske dansetradisjonar. Oslo 1978.

Liestøl, Knut & Semb, Klara, Norske folkedansar. 1. Danseviser. 8 uppl. Oslo 1961.

Semb, Klara, Norske folkedansar. 2. Rettleiing om dansen. 5 uppl. Oslo 1956.

Semb, Klara, Norske folkedansar. 3. Slåttar til turdansane. Utsatte for piano av Johs. Hansen & Carsten Carlsen. Oslo 1952.

 

Island

Þjóðdansar. 1. Eftir Sigridhi Th. Valgeirsdóttir m.a. Reykjavík 1959.

 

Kroatien

Hrvatske narodne pjesme i plesovi. Zagreb 1951.

 

Ryssland

Bojkova, E. B. & Vladykina, T. G., Udmurtskij fol´klor. Pesni juznyh udmurtov. 1. Izevsk 1992. (Rossijskaja akademija nauk, ural´skoje otdelenie. Udmurtskij institut istorii, jazyka i literatury.)

 

Skottland

Four Scottish Country Dances 1978. London 1978.

101 Scottish Country Dances. Compiled by Jean C. Milligan. Glasgow & London 1960.

 

Tyskland

Schützenberger, Erna & Derschmidt, Hermann, Spinnradl. Unser Tanzbuch. 1–5. München 1974.

 

Ungern

Magyar népi hangszerek. Budapest 1977. (Ének-zene szakkori füzetek. 1.)

 

U.S.A.

Appalachian Big Circle Clog. (Stencil.)

The Basic Movements of Square Dancing. Basic Movements 1 thru 50. Handbook Series. Reprinted from Square Dancing. Official Publication of the Sets in Order. American Square Dance Society. Los Angeles 1972.

Reid, Nelda, Diverse square-dance material till kassettbandet Square-dances med singing calls. (I plastficka.)

Taylor, Stu, Beginning Square Dance.

 

Österrike

Beskrivning och musik till sex danser. (Mapp.)

Der fröhliche Kreis. Vierteljahresschrift für Volkstanz und Heimatpflege. 35:4. Dez. 1985.

Horak, Karl, Tiroler Volkstänze. 1. Grundformen. 2 erw. Ausg. U.o. [1959.]

—, Tiroler Volkstänze. 2. Paartänze. 2 erw. Ausg. U.o. [1960.]

—, Tiroler Volkstänze. 3. Mehrpaartänze und Tanzspiele. 2 erw. Ausg. U.o. [1962.]

Novak, A., Steirische Tänze. Volkstänze und Bauernspiele aus der Steiermark. Ein Handbuch für den Volkstanz. 2. Aufl. Graz 1949.

Schützenberger, Erna & Derschmidt, Hermann. Se under Tyskland.

Wolfram, Richard, Richard Wolfram. (Fotokopia ur: Recht und Geschichte. Ein Beitrag zur österreichischen Gesellschaftsleben und Geistesgeschichte unserer Zeit. Zwanzig Historiker und Juristen berichten aus ihrem Leben. Studien zu Rechts-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte. 14. Sigmaringen 1990.)

30 Jahre Sing- und Spielgruppe Hartberg – Austria. [1983.]

 

Diverse länder och allmänt

Beck-Friis, Regina & al., Dansnöjen genom tiden. 1. Stockholm 1980.

—, Dansnöjen genom tiden. 1. Musikbilaga. Stockholm 1980.

Burkhardt, L., Kneveler. Alte Volkstänze und neue Tänze. Göttingen u.o.

Burkhardt, L., Hans bleb´ da. Eine Auswahl alter Volkstänze und Jugendtänze aus den Losen Blätter für „Jugendtanz” hrsg.von Erich & Ludwig Burghardt. Zusammengestellt und neubearbeitet von Ludwig Burghardt. Göttingen 1950.

Danslitteratur. Liten litteraturlista med handledningar. Sammanställd av Samarbetsnämnden för folklig dans, Lilian Karina, Henry Sjöberg & Per Ch. Gunvall. Stockholm 1974. (Stencil.)

Folkdanslitteratur. Ein bibliografi laga av Nordisk forening for folkedansforskning. Rådet for folkemusikk og dans. Trondheim 1983.

Folklore. 1. Dans och lek i Norden. Studieförbundet Medborgarskolan. Uppsala 1967.

Gillesdanser i Norden. 70 danser från Sverige, Danmark, Finland, Norge. [Beskrivningar.] Stockholm 1970.

Gillesdanser i Norden. Musik. Fiol. Stockholm 1970. (3 ex.)

Gillesdanser i Norden. Musik. Piano. Stockholm 1970.

Harris, Jane, Pittman, Anne & Waller, Marlys S., Dance a while. 4 uppl. Minneapolis, Minn. 1968.

Idé och vägledning. 1. Dans- och leksektionen, Svenska ungdomsringen för bygdekultur. 1971.

Lekare, Albert, Lär dig folkdans. Stockholm 1975.

Musik till samkväms- och gillesdanser. Utg. av Svenska ungdomsringen för bygdekultur. Red. av Gustaf Karlson. Stockholm 1952.

Nordiske folkedansudtryk. Nordiska folkedanseuttryck. Nordiska folkdansuttryck. Pohjoismaisia kansantanssitermejä. Norrænar þjóðdansaorðkyringar. Helsingfors 1982.

Ryman, Anta, Danser från när och fjärran. U.o. 1962.

Samkväms- och gillesdanser. Utg. av Svenska ungdomsringen för bygdekultur. Red. av Gustaf Karlson. Stockholm 1952.

Sander, Anki, Dansen. PM-S 1979:15.

Sjöberg, Henry & Karina-Vásárhelyi, Lilian, Danslitteratur. Hur skall jag läsa? Vad skall jag läsa? Vägledning för dansintresserade. Stockholm 1982. (Dansmusei skrifter. 26.)

Taubert, K. H., Höfische Tänze. Ihre Geschichte und Choreographie. Mainz 1968. (Edition 5947.)

5. Int. Volkstanztreffen, Zweisimmen 1957.

23 Nordiska folkdans- och spelmansstämman. ”Nordlek” i Otnäs i Esbo i Finland den 5–9 juli 1973. Svenska ungdomsringen för bygdekultur. (Stencil.)

30:e nordiska folkdans- och spelmansstämman. Nordlek, Linköping, Sverige 5–10 juli 1994. Svenska ungdomsringen för bygdekultur. Sverigefinska riksförbundet. Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige. Riksföreningen för folkmusik och dans. (Stencil.)

1700-talets danser. Kursmaterial vårterminen 1975, utarb. av Bo Peterzon.

 

Tidskrifter

Dans 25 (dec. 1979)–26 (mars 1980); 1980:2–1981:4.

Omdans 1979:3; 1980–1982.

Viltis 35:2–6; 36:1 (May 1977), 1 (June 1977), 2, 4 (Dec. 1977), 4 (Jan.–Febr. 1978), 6; 37:1–6; 38:1, June–August 1979, 2, 4, 6.

 

Vaxrullar

Philochoros. ”Två av svenska danssällskapet Philochoros valser från Uppland och Hälsingland. Stjärnrulle.” [Förvaras på Institutet för språk- och folkminnen, Uppsala.]

 

Grammofonskivor

78 varv

Daldans. Svenska ungdomsringen för bygdekultur. SUB. (HMV Z 321.)

Europeiska folkdanser. Laditå. Fjäskern. Dansk marknad. Bitte mand i knibe. Gunnar Hahn. (Cupol 4903.)

Fjällnäs-polska. SUB. (HMV OSB 622.)

Fryksdals-polska. SUB. (HMV OSB 624.)

Kadrilj från Landskrona. SUB. (HMV Z 323.)

Kadrilj från Landskrona. Snurrebocken. Gunnar Hahn. (RCA R 506.)

Kadrilj från Övraby socken, Halland. SUB. (HMV OSB 618.)

Klappdans. Ottetur. Gunnar Hahn. (Sonora 5955 SS.)

Oxdans. SUB. (HMV X 7569.)

Schottisch i turer. Slängpolska från Närke. Gunnar Hahn. (RCA R 505.)

Trekarls-polska. SUB. (HMV OSB 614.)

Träskodans. SUB. (HMV Z 324.)

Vingåkersdans. SUB. (HMV OSB 612.) [Något skadad.]

Västgöta-polska. SUB. (HMV OSB 620.)

Östgöta-polska. SUB. (HMV X 7568.)

 

EP – 45 varv

”Philochorosskivan”. Uppsala-hambo, Sultanpolka, Hojtarvalsen efter Johan Olsson, Snurrbocken. (Cupol 1040.)

Skrälåt. (SUB 27.)

Två uppländska polketter. Polska från Björklinge. Polska från Boda. (SUB 20.2.)

Västgötapolska. Fyrmannadans. Schottisch i turer. Klappdans. (SUB 200.)

Blandad amerikansk dansmusik. (Stoneway 1102–13.)

Square-dance musik. (Blue Star BS–1838–A.)

Åttetur med mylne. Firetur fra Romerike. En aften på Erdal. Seksmansril. (Harmoni K 326.)

Österreichische Tänze 1. Kreuzpolka. Jägarmarsch. Hiatamadl. Neudeutscher. (Walter Kögler EP 58101.)

 

LP – 33 varv

Bodalåtar i Laggar Anders kök. (SLP 2047.)

Hogdals spelmanslag. Låtar från Nolhôttebygden. (LiLP 3002.)

Kniviga låtar tillägnade länsman i Delsbo. (SLP 2541.)

Lekar i lustgården. (YTF 50330.)

Locklåtar och musik på horn och pipa. (RELP 50 A.)

Låtar från Östergötland. Folkungagillet, Linköping. (FG 82.)

Låtar till svenska bygdedanser. (SLP 2060.)

Låtar till svenska bygdedanser. 2 (SLP 2069.)

Låtarna lever. (GLP 1.)

Regional Folk-Dances from Sweden. Played by the Philochoros Fiddlers. (Viking Records SMF 200.) (2 ex.)

Rullstråk och tungbas. (SLP 517.)

Spelmanslåtar från Södermanland. (SLP 2052.)

Unga spelmän från södra Sverige. (CAP 1099.)

Visor och låtar från Bohuslän. (Caprice Riks LPF 3.)

Västerdalton. (SLP 2065.)

Big Circle Mountain Music. The Stoney Creek Boys of Western North Carolina. (Folkcraft LP 36.)

Endorf i. Obb. Ein oberbayerisches Dorf singt und musiziert.

The fundamentals of Square Dancing. Level 1.

The fundamentals of Square Dancing. Level 2.

The fundamentals of Square Dancing. Level 3.

Kukerpillid Ansambel Kukerpillid. (Melodia C60 26251 006.) [Estnisk musik.]

Leegajus. Eesti rahvalaule ja pillilugusid. (Melodia C30 05807-8.)

Lustig und staad. Sänger und Musikanten aus dem Landshuter Gäu. (Lorby NBi-980.)

Melodii dusji. Marijskie narodnie pesny i tantsy. (Melodia C30 21129 001.)

Our friends the Yetties (ARGO ZFB 32.)

Táncházi muszika. Music in Folk Dancing Rooms. (Hungaroton SLPX 1831–32.) (2 skivor.)

Trollvinden. Nordic Folk Music Ensemble. (Voyage Recordings VRLP 405-5.)

 

Rullband

Folkmusikafton 22/11 1969. Jullekstuga 7/12 1969. [Från krönikörens arkiv 9.11.1989.]

Höstlekstuga 1969. Marslekstuga 7/3 1970. Vårlekstuga 9/5 1970 (90-årsjubileum). [Från krönikörens arkiv 9.11.1989.]

Gamla danser från Härjedalen, Jämtland, Ångermanland.

Ungerska danser.

Modedanser från 1800-talet.

 

Kassettband

Bodapolskor.

Bonkalaget. Västgötalåtar.

Danspolskor på vårat vis [Dalarna, Bohuslän]. (WISC 738.)

Danspolskor på vårat vis [Dalarna, Vikbolandet, Skepplanda]. (WISC 753.)

Engelskor.

Fart och dur. Busarna. (SF-MC-8709.)

Folkets danser 1. Visor och ballader 1–2. Brevskolan. (BS 770511A.)

I takt med tiden. 1800-talets pardanser. Vals, hambo, schottis, polka, mazurka.

Låtar från Dalabergslagen. Brodd Leif Andersson, [Matses] Erik Köpmans. 1994.

Låtar från Föllingetrakten i Jämtland spelade av Mats & Ulf Andersson. 1995. TLSMC 12-95.

Musik till ”Gröna boken”. Svenska folkdanser och sällskapsdanser 1–8. (Samarbetsnämnden för folklig dans. Ungdomsringens förlag.) [8 kassetter.]

Musik till Svenska folkdanser. 1:1.

Musik till Svenska folkdanser. 2. Danser från Uppland och Hälsingland.

Musik till Gillesdanser i Norden. Svenska danser.

Uhrets melodier. A–B.

Uhrets melodier. C–D.

Värmland. Folkmusik från Klarälvsdalen, Fryksdalen, Svanskog, Karlskogatrakten. (Fabo 8801.)

Ajkaj. [Udmurtisk och rysk folkmusik med folkloregruppen Ajkaj, Izjevsk från Udmurtien, Ryssland, 1994.]

Glåmos spellmanslag. Liv Laga! (HK 7053.) [Norge.]

Plunges ir Plateliu krastu dainos ir sokiai. Plunges rajoniniu kulturos namu Folkloro ansamblis. Bonifa. 1996. [Litauen]

Polka od przeworska. [Polen.]

Slåttefest. Knut Halvards frå Hallingdal. 1986. ARC-1504. [Norge]

Square dances (singing calls). [USA.]

Så dansade vi på Runö. [Estland, musik till Steffensson, Jakob, Så dansade vi på Runö.]

Så dansade vi på Runö. Komplement. [Estland, musik till Steffensson, Jakob, Så dansade vi på Runö.]

 

CD

2:a steget, (polska, polkett, schottis, reinländer, tango,….) T&P Unit Production, Box 17101, 104 62 Stockholm.[Th. Matzen]

Boda Spelmanslag 50 år. 2003. Giga GCD-69.

Dans Brothers. Åke Steinholtz, Peter Westerlund. 1997. DBCD-9712.

Danslåtar från Bohuslän [samt allmän dansmusik]. Svenska ungdomsringen för bygdekultur. 1991. [Th. Matzen]

Folkliga danser från Uppland. Utg.: Folkdansringen i Uppland. Uppsala 2006.

Grindsäters spelmän. 1993. [Th. Matzen]

Jonssonlinjen spelar musik till Hälsingedanser. Hälsinglands distrikt av Svenska ungdomsringen för bygdekultur. 2002.

Musica Sveciae. Folk music in Sweden.

1–2. Den medeltida balladen. CAP 22035. [2 CD]

3. Varjehanda folkmusik. CAP 21474.

4. Äventyr i jazz och folkmusik. CAP 21475.

5. Låtar från Orsa och Älvdalen. CAP 21476.

6. Vaggvisor & ramsor. CAP 21477.

7. Munspel & handklaver. CAP 21482.

8. Lockrop % vallåtar. CAP 21483.

9–10. Lena, Ulrika & Svea. CAP 22043. [2 CD]

11. Spelmän från fem landskap. CAP 21487.

12. Sjungande Tornedalen. CAP 21485.

13. Prillarhorn & knaverharpa. CAP 21484.

14. Vall-, trall- & Lapp-Nils låtar. CAP 21489.

15. Sjömansvisor och rallarvisor. CAP 21540.

16–17. Låtar från Rättvik, Boda och Bingsjö. CAP 22044. [2 CD]

18. Låtar från Dala-Floda, Enviken och Ore. CAP 21541.

19. Blod, lik & tårar. Visor i skillingtryck. CAP 21542.

20. Visor & låtar från Bohuslän. CAP 21543.

21–23. Jojk – en presentation av samisk folkmusik. CAP 21544. [3 CD + en bok – se ovan

Litteratur och noter, Sverige, Arnberg, Matts m.fl.]

23. Koraler och bröllopsmusik från Runö. CAP 21547.

25. Folkmusik i förvandling. CAP 21548.

Philochoros. ”Två av svenska danssällskapet Philochoros valser från Uppland och Hälsingland. Stjärnrulle.” Överföring från vaxrulle.

Swedish village dances 1. (Original title: Låtar till svenska bygdedanser. First release 1977), 014 256-2. The Sonet Folk Series. [Th. Matzen]

Swedish village dances 2. (Original title: Låtar till svenska bygdedanser 2. First release 1977), 014 260-2. The Sonet Folk Series. [Th. Matzen]

Svensk folkmusik, Åsa Jinder, Erik Sahlström, Skäggmanslaget, Eric Öst m fl, 018129-2, 2002 Universal Music AB. [Th. Matzen]

Svärdsjö Spelmanslag. Danslåtar efter Hedlund. 1999. GCD-48, Giga. [Th. Matzen]

Westlings spelmän. ”från Hårgalåt till Klöversnoa”. 1997. [Th. Matzen]

 

DVD

Dalapolskor. [Traditional dancing from Dalarna.] Dalarnas Hembygdsring. 2005.

Folkliga danser från Uppland 1–2. Utg.: Folkdansringen i Uppland. Uppsala 2006.

Orsapolska 1947–2000. Producerad av Folkmusikens hus i Rättvik.

 

Videoband

Aikai. Folkdans o. folkmusik från Udmurtien med gruppen Aikai. Inspelning av TV Roslagen sommaren 1994.

Bygdedanser Dalarna. En video från Dalarnes hembygdsring. 2002.

Bygdedanser från Jämtland/Härjedalen m.fl. landskap 3. Utg. av Jämtland/Härjedalens distrikt av Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur. 2002.

Dalapolskor och gamla danser från Bergslagen. Hörkens bygdedansare. 1995.

Danser från Hälsingland. Hälsinglands distrikt av Svenska ungdomsringen, Samarbetsnämnden för folklig dans. 1999.

Fläckpolskor och Engelskor från Södra Västergötland. Utgivare: Föreningen Fläckpolskan. 2008.

Föllingedanser. Traditionsbärare Ernst Grip visar danser från Föllingetrakten. Producerad av Föllinge hembygdsförening. Inspelat 1993–94.

Philochoros. Uppvisning i Bishop Hill, Illinois, USA, under turné 1996. Ex. 1. EP-mode. T-120 VE [amerikansk standard].

Philochoros. Uppvisning i Bishop Hill, Illinois, USA, under turné 1996. Ex. 2. VHS.

Programmet ”Nygammalt”, sänt i TV 2 julafton 1977 (med Philochorosdansare).

Stugfilmen. Bygget av Stornoret. TV system PAL

Tartu Riiklik Ülikooli Rahvakunstiansambel. Dansuppvisning på Skandiascenen, Uppsala, 29.4.1990.