Bli medlem

Vill du lära dig dansa folkdans? Vi har grundkurser för nybörjare och fortsättare. Information om våra kurser hittar du på startsidan.

Om du har gått våra grundkurser eller har motsvarande kunskaper sedan tidigare är du välkommen att bli medlem i Philochoros. Du kan välja mellan att bli aktiv eller passiv medlem. Skillnaden mellan de två kategorierna är att en passiv medlem inte har rösträtt och bara får vara med på högst fyra dansövningar per verksamhetsår.

Vill du bli medlem i Philochoros ska du:

(1) meddela dina person- och kontaktuppgifter till sekreteraren genom denna länk.

När vi handlagt din ansökan får du ett bekräftelsemejl med betalningsinformation.

Philochoros är en studentförening, men vi har även många medlemmar som inte är studenter. Alla är välkomna! Philochoros är ansluten till riksorganisationen Svenska Folkdansringen (Upplands distrikt) vilket innebär att alla aktiva medlemmar i Philochoros också är medlemmar i Svenska Folkdansringen.

Medlemsavgifter 

  • Aktiv medlem: T.o.m. 25 år: 450 kr. Från 26 år: 490 kr
  • Aktiv medlem som redan är medlem i Svenska Folkdansringen via annan förening (ange vilken): 330 kr
  • Passiv medlem (inkluderar ej medlemskap i Svenska Folkdansringen): 125 kr
  • Hedersmedlem eller ständig medlem: ingen avgift
  • Frivillig medlemsavgift till Svenska Folkdansringen (Upplands distrikt) för passiva medlemmar, hedersmedlemmar och ständiga medlemmar: T.o.m. 25 år: 185 kr. Från 26 år: 225 kr

Inbetalningskort skickas ut. Kontakta sekreteraren om du har frågor.

OBS! Går du nybörjarkursen eller fortsättningskursen ska du betala kursavgiften för respektive kurs och inte medlemsavgiften för aktiva medlemmar.

Medlemskap i Philochoros gäller ett läsår (inte kalenderår). Årets medlemsavgifter fastställs på årsmötet i början av höstterminen och betalas vanligen i oktober-november. Vi rekommenderar att du väntar med att betala medlemsavgiften tills efter årsmötet, eftersom du annars riskerar att betala fel summa.

Har du frågor angående medlemsavgiften, kontakta kassören (kassor@philochoros.se). Har du frågor angående medlemsregistret eller allmänna frågor angående medlemskap, kontakta sekreteraren (sekreterare@philochoros.se). Vill du ändra dina person- eller kontaktuppgifter, kontakta sekreteraren.