Bli medlem

Vill du lära dig dansa folkdans? Vi har grundkurser för nybörjare och fortsättare. Information om våra kurser hittar du på startsidan och under fliken Dans.

Om du har gått våra grundkurser eller har motsvarande kunskaper sedan tidigare är du välkommen att bli medlem i Philochoros.

Så här gör du för att bli medlem i Philochoros: meddela dina person- och kontaktuppgifter till sekreteraren genom denna länk. När vi handlagt din ansökan får du ett bekräftelsemejl med betalningsinformation.

OBS! Går du nybörjarkursen eller fortsättningskursen ska du betala kursavgiften för respektive kurs och inte medlemsavgiften för aktiva medlemmar.

Philochoros är en studentförening, men vi har även många medlemmar som inte är studenter. Alla är välkomna!

Medlemsavgifter 

  • Aktiv medlem: 450 kr
  • Passiv medlem:  125 kr
  • Hedersmedlem eller ständig medlem: ingen avgift

Medlemskap i Philochoros gäller ett läsår (1 augusti-31 juli, inte kalenderår) . Årets medlemsavgifter fastställs på årsmötet i början av höstterminen och betalas vanligen i oktober-november. Vi rekommenderar att du väntar med att betala medlemsavgiften tills efter årsmötet, eftersom du annars riskerar att betala fel summa.

Medlemstyper: Det finns två medlemstyper, aktiv eller passiv medlem. Det passiva medlemskapet är ett stödmedlemskap. Aktiva medlemmar får delta på alla dansträningar och har rösträtt på föreningens möten, inklusive årsmötet och vårens föreningsmöte. Passiva medlemmar ska vara just passiva, och får därför endast delta på fyra dansövningar per år. Passiva medlemmar och kursdeltagare har inte rösträtt, men är naturligvis ändå välkomna på årsmötet och föreningsmötet.

Alla Philochorister, oavsett om du är kursdeltagare, aktiv medlem eller passiv medlem, är naturligtvis lika välkomna till föreningens fester, konserter, pysselkvällar, resor till spelmansstämmor och andra liknande arrangemang!

Har du frågor angående medlemsavgiften, kontakta kassören (kassor@philochoros.se). Har du frågor angående medlemsregistret eller allmänna frågor angående medlemskap, kontakta sekreteraren (sekreterare@philochoros.se). Vill du ändra dina person- eller kontaktuppgifter, kontakta sekreteraren.

Medlemsförmåner

  • Dans- och dräktbiblioteket finns i dräktförrådet på Studentstaden 4. Här kan Philochoros medlemmar låna dansböcker, dräkt- och slöjdlitteratur, LP och CD-skivor, kassetter, videofilmer samt noter.
  • Fiol finns att låna. Kontakta dräktförvaltaren: drakt@philochoros.se.  
  • Dräkter finns att hyra i dräktförrådet. Läs mer under Dräkt.
  • Stornoret är föreningens stuga utanför Marielund, Funbo. Nycklar finns att låna av husfolk, styrelse och stugråd. Avgiften per tillfälle och dygn är 20 kr för medlem och 40 kr för övriga. Vid samåkning rekommenderas att passagerare betalar 30 kr per enkelresa till chauffören.