Dansprogram

Onsdagsövningar HT 2018 – Östgöta Nation 19.30

Datum Dansledare Spelmän Nyinstruktion Repetition
12/9 Jens + Erika Jessica Repetion av vårterminen
19/9 Årsmöte – ingen dans men kul ändå!
26/9 Jens + Erika Jessica Schottis i turer Polska
3/10 Maria + Erika Olle P Rundpolska från Bingsjö, Polkett Schottis i turer
10/10 Gunilla + Erika Tina + Torgny Kadrilj från Ekeby Rundpolska från Bingsjö
17/10 Erika + Maria Olle P + Torgny Springpolska från Bingsjö Kadrilj från Ekeby, Rundpolska från Bingsjö
24/10 Mats + Anna Maria Jessica + Torgny Valskväll: teknik, motsolsvarvet, valsvarianter Springpolska från Bingsjö, Kadrilj från Ekeby
31/10 Gunilla + Erik B Kalle Polska från Boda, Schottis från Boda
7/11 Gunilla + Magnus + Erika Torgny Polska från Boda, Schottis från Boda, Polkett
14/11 Mats + Anna Maria Olle P + Torgny Engelska från Bohuslän Åttamanengel, Polska från Boda
21/11 Niklas + Emma Torgny Mellparing, Enbenspolska från Bingsjö
28/11 Maria + Mats Olle P Mazurkor Engelska från Bohuslän, Åttamanengel, Kadrilj från Ekeby
5/12 Erika + Gunilla Terminsavslutning med V-Dala Spelmanslag

 

Länk till äldre dansprogram