Information om distriktets danskurser i vår

Folkdansringen i Uppland anordnar regelbundet danskurser. I vår blir det:

9/2: Kurs i danser från östra Siljan som är diplomdanser vid Polskmärkesuppdansningen 2019. Inbjudan med mer information finns här:

Danser från östra Siljan 190209

10/3: Kurs danshistoria del 3 – polskor i Sverige – en historisk resa. Inbjudan med mer information finns här:

Danshistoria del 3 190310 inbjudan